Diálogos (Vol. 1) -- Elkarrizketak (1. Atala)

Diálogos (Vol. 1) -- Elkarrizketak (1. Atala)

Sueño del Observador. Lourdes de la Villa + Implosión Impugnada 22: Estado de sitio. Rafael Tormo i Cuenca.

Diálogos es el título de una serie de exposiciones basadas en conversaciones con artistas que ponen en relación producciones de arte contemporáneo de dos territorios geográficos: el vasco y el valenciano. Comienza aquí esta pequeña cartografía de una periferia territorial que trasciende sus límites y entabla un diálogo a través de las obras de sus creadores.

Utilizando el video como base del trabajo curatorial se han elaborado entrevistas, tanto en soporte papel como video, que profundizan en la comprensión de las obras y muestran a los artistas en su contexto. Así, al acercarnos a la sala de exposiciones podremos encontrar no sólo las obras realizadas sino a los artistas hablando de su trabajo.

Esta primera edición acoge Sueño del Observador de la artista vasca Lourdes de la Villa, que se expuso parcialmente en la Sala Rekalde (Bilbao) entre el 15 de mayo y el 18 de abril de 2014 y se muestra ahora, por primera vez de manera íntegra, en Eibar. El diálogo se establece con el trabajo del artista valenciano Rafael Tormo i Cuenca Implosión Impugnada 22: estado de sitio; gesto de coleccionar expuesto en el Antiguo Ayuntamiento de Alberic (Valencia) entre el 7 de Noviembre y el 5 de diciembre de 2014.

La exposición articula un eje territorial inusual, ya que actualmente las producciones culturales se circunscriben a las comunidades autónomas o bien superan sus límites autonómicos para depender del eje estatal. Comienza aquí esta pequeña cartografía de una periferia territorial que trasciende sus límites y entabla un diálogo a través de las obras de sus creadores.

Esta vertebración de territorios parte de habitar lugares cuya relación con el entorno natural es más directa que en entornos urbanos y metropolitanos. Se trata de poner en relación estos  lugares para reconocer discursos artísticos vinculados con una exploración del territorio y una relación con lo social, más integrales.

La saturación de las grandes urbes y los problemas acarreados por la profunda crisis sistémica del capitalismo han provocado, en gran medida, que la cultura hoy se haya alojado en la periferia. Desde Beneixida y Barrika indisolublemente vinculadas a Valencia y Bilbao, respectivamente, se crean realidades bien distintas aunque herederas de un lenguaje común y de una forma particular de entender y representar el mundo.

Las obras de Lourdes de la Villa son la base de una reflexión desde el plano científico que trata de aislar los procesos de percepción, representación y memoria de un entorno físico. Algo que habitualmente ha explicado el fenómeno de la representación pero que, según sus propias reflexiones, cada vez más aparece fundamentado sobre las bases de la corriente de pensamiento constructivista.

Rafa Tormo desarrolla tres artefactos para entender nuestra relación con los objetos y los cambios que estamos experimentando en nuestra relación interpersonal que resultan en la transformación de nuestra relación con el mundo físico. Al mismo tiempo, trata de explorar la potencia de estas cosas y cómo afectan a la cultura que vivimos; ayudándonos, a veces, a repensar y criticar aquello que nos rodea, o a hegemonizar más si cabe aquello que nos condiciona para un “estar” en el mundo de una manera más liberada.

 

Leer entrevista a Lourdes de la Villa

Entrevista a Lourdes de la Villa en Vimeo

 

Leer entrevista a Rafael Tormo i Cuenca

Entrevista a Rafael Tormo i Cuenca en Vimeo

 

***

ELKARRIZKETAK (1. Atala)

Sueño del Observador (Behatzailearen ametsa). Lourdes de la Villa + Implosión Impugnada 22: Estado de sitio. Rafael Tormo i Cuenca

Izaskun Etxebarriak komisariatua

Elkarrizketak izena du hainbat artistaren arteko solasaldietan oinarritutako erakusketa sailak; bertan, erlazioan jartzen dira arte garaikideko bi lurralde geografikoren ekoizpenak: Euskal Herrikoa eta Valentziakoa.

Bideoa oinarri hartuta, zenbait elkarrizketa egin dira, bai paperean, bai bideo-formatuan; hizketaldi horien bidez, obrak hobeto ulertu, eta artistak bere testuinguruan ikusiko ditugu. Hala, erakusketa aretora hurbiltzean, ez ditugu bakarrik egindako lanak aurkituko, baizik eta aukera izango dugu artistek beren lanari buruz zer dioten entzuteko ere.

Lehen edizio honek Lourdes de la Villa Euskal Herriko artistaren Behatzailearen Ametsa aurkezten du. Lan honen parte bat Rekalde aretoan (Bilbo) ikusi ahal izan zen 2014ko maiatzaren 15etik apirilaren 18ra, eta, orain, osorik ikusi ahal izango da aurreneko aldiz Eibarren. Solaskidea Rafael Torno i Cuenca artista valentziarra da eta elkarrizketa gaia hauxe: Inplosio Kontestatua 22: Setio-egoera; bildumak egiteko keinua; lan hau Albericeko (Valentzia) udaletxe zaharrean egon zen ikusgai 2014ko azaroaren 7tik abenduaren 5era bitartean.

Erakusketaren lurraldetasun-ardatza ez-ohikoa da; izan ere, egungo kultur ekoizpen gehienek erkidego autonomikoak hartzen dituzte erreferentzia gisa, edo, aitzitik, muga horiek gainditu eta estatu mailan kokatu ohi dira. Lan honekin, hasiera ematen zaio bere mugak gainditzen dituen periferia baten kartografia xume bati, eta kartografia horren sortzaileekin izandako solasari.

Lurralde-egitura hau periferia-lekuetan bizitzetik sortzen da, non naturarekiko harremana zuzenagoa den hiri zein metropoli handiekikoa baino. Leku horiek alderaturik, beste arte- diskurtso integralago batzuk aztertu nahi dira, lurraldearen esplorazioarekin eta sozialaren kontzeptuarekin lotutakoak.

Hiri handien saturazioak eta kapitalismoaren krisi sistemikoak eragindako arazo larriek ekarri dute, hein handi batean, kultura periferian kokatu izana. Beneixidatik Barrikara, — Valentziara eta Bilbora, hertsiki lotuak, hurrenez hurren—, oso errealitate modu desberdinak sortzen dira, nahiz eta hizkuntza beraren oinordeko izan, eta baita mundua ulertzeko eta irudikatzeko era jakin batenak ere.

Lourdes de la Villaren lanak zientziaren ikuspegitik egindako gogoeta baten oinarria dira, eta haren bidez, bereizten saiatzen da zein diren ingurune fisiko jakin baten pertzepzio, errepresentazio eta memoria-prozesuak. Orain arte, hausnarketa hori errepresentazioaren fenomenoan sostengatu da, baina, gero eta gehiago —haren hitzak erabiliz—, pentsaera konstruktibistaren korrontea hartzen da ardatz.

Rafa Tormok hiru artefaktu aurkezten dizkigu. Lanotan ulertu nahi du objektuekin dugun erlazioa eta baita pertsonarteko harreman-aldaketak ere, zeinak mundu fisikoarekin dugun erlazioa eraldatzetik sortzen baitira. Era berean, aztertu nahi du gauzen ahalmen-indarra eta nola eragiten dioten bizi garen kulturari, horrek lagunduko digularik gure ingurunea berriz pentsatzen eta kritikatzen, edo, nagusitasun handiagoa ematen munduan modu askeago batez “egotea” eragiten digunari.